• +30 2311 2023 75
+30 2311 2411 36
info@upgrade.edu.gr

Οι καλύτεροι σύμβουλοι επιχειρήσεων – υπάρχουν;

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι καλύτεροι σύμβουλοι επιχειρήσεων – υπάρχουν;

“Θέλω να συνεργαστώ με τους καλύτερους”, “Έμαθα πως είστε οι καλύτεροι”, “Χρειάζομαι τον ικανότερο σύμβουλο για την επιχείρησή μου…” Αυτές οι δηλώσεις αναδεικνύουν την ανάγκη αναζήτησης του κατάλληλου συμβούλου επιχειρήσεων. Αλλά τι ακριβώς σημαίνει ο όρος “καλύτερος” και ποια είναι τα κριτήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα ενός συμβούλου επιχειρήσεων; Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε τις παραμέτρους αυτές και θα προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε τον πραγματικό ρόλο, τα κριτήρια επιλογής και τα δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή ενός κατάλληλου συμβούλου επιχειρήσεων.

Η ανάγκη για έναν σύμβουλο επιχειρήσεων συχνά πηγάζει από τις αδυναμίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Αναγνωρίζοντας τους περιορισμένους πόρους, τις αυξημένες απαιτήσεις αγοράς, και τη σύνθετη φύση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πολλές επιχειρήσεις συχνά αισθάνονται την ανάγκη για συμβουλευτική υποστήριξη. Για παράδειγμα, πολλές επιχειρήσεις σήμερα έρχονται αντιμέτωπες με ζητήματα που αφορούν την έλλειψη προσωπικού, την ανάγκη για αναβάθμιση των δεξιοτήτων του προσωπικού καθώς και την εξεύρεση οικονομικών πόρων για να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναζήτηση του κατάλληλου συμβούλου επιχειρήσεων μπορεί να αποτελέσει έναν πραγματικό γρίφο. Το ερώτημα “υπάρχει ο καλύτερος;” αντικρούεται συχνά, με το επιχείρημα ότι “δεν υπάρχει καλύτερος αλλά κατάλληλος για κάθε επιχείρηση”, με βάση τις ανάγκες της τη δεδομένη φάση που διανύει. Οι τυπικές συναισθηματικές αντιδράσεις στον όρο «Σύμβουλος» μπορεί να ποικίλλουν ευρέως. Πόσο μάλλον όταν μια επιχείρηση αναζητά τον καλύτερο σύμβουλο επιχειρήσεων. Οι θετικές αντιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν σεβασμό στην πείρα τους, ανακούφιση από την πρόσθετη βοήθεια που θα παρέχουν ή ενθουσιασμό ότι «τα πράγματα θα αλλάξουν πραγματικά τώρα». Λιγότερο θετικές αντιδράσεις μπορεί να είναι η υποψία του σκοπού τους, η επιφυλακτικότητα σχετικά με εμπιστευτικές πληροφορίες  ή ο σκεπτικισμός για το αν θα προσθέσουν πραγματικά αξία. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με κανένα από αυτά τα συναισθήματα, για αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι συναισθήματα. Οι σύμβουλοι έρχονται με κάθε είδους λειτουργική τεχνογνωσία και εμπειρία και μπορούν να καλύψουν πολλούς κλάδους με έμφαση στις διαδικασίες, τις δομές, τα συστήματα, το ανθρώπινο δυναμικό, την τεχνολογία, τη διαχείριση, τη στρατηγική ή ακόμα και όλα τα παραπάνω.

Η πραγματική αξία της συμβουλευτικής πηγάζει τόσο από την ανεξαρτησία όσο και από την ουδετερότητα, η οποία, όταν συνδυάζεται με μοναδική τεχνογνωσία και έκθεση σε ευρεία εμπειρία που δεν έχουν οι εσωτερικοί πόροι μιας επιχείρησης, δίνει στους συμβούλους τρεις (3) μοναδικές ικανότητες:

Μοναδική Ικανότητα #1: Έρευνας

Αυτή η μοναδική ικανότητα αφορά στο να φτάνει ένας σύμβουλος στη ρίζα ενός ζητήματος. Μπορεί να περιλαμβάνει συλλογή και επικύρωση πληροφοριών, λήψη και ανάλυση εταιρικών δεδομένων, διεξαγωγή δομημένων συνεντεύξεων με τα στελέχη, workshops και συλλογή σχετικής τεκμηρίωσης. Ωστόσο, το κλειδί για αυτή την ικανότητα είναι η αξιοποίηση της ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας και της ικανότητας επικύρωσης και σύνθεσης πληροφοριών σε μια καλά ισορροπημένη και ενημερωμένη «αναφορά ευρημάτων». Η μοναδική ικανότητα της «Έρευνας» μπορεί να είναι εξαιρετικά πολύτιμη για τους επιχειρηματίες, όπου οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο μυαλό του προσωπικού ως «μυστική συνταγή», όπου τα δεδομένα είναι ακατάστατα (ή είναι δύσκολο να ανακτηθούν) και όπου τα κίνητρα δεν ευθυγραμμίζονται σωστά ώστε είναι δύσκολο να προσδιοριστεί με τι μοιάζει η επιτυχία. Και πώς μπορείς να πάρεις σωστές αποφάσεις αν δεν ξέρεις πώς μοιάζει η επιτυχία;

Μοναδική Ικανότητα #2: Επικοινωνίας

Αυτή είναι η μοναδική ικανότητα να ανοίγεις γνήσιο διάλογο. Περιλαμβάνει την ικανότητα να σχεδιάζεις συναντήσεις, να συγκαλείς τους κατάλληλους ανθρώπους και να διαχειρίζεσαι υγιείς συνομιλίες. Είναι η ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να δίνουμε φωνή σε δραστηριότητες και συζητήσεις προστιθέμενης αξίας που δεν θα συνέβαιναν συνήθως στις επιχειρήσεις. Οι εταιρείες μπορεί να είναι καλές στη διενέργεια των συναντήσεων εσωτερικά, αλλά συχνά η κουλτούρα, η ιεραρχία και οι προσωπικότητες μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστικούς περιορισμούς στην επικοινωνία των στελεχών ή και των μετόχων. Επιπλέον, το να είσαι εσωτερικός σε μία επιχείρηση μπορεί να κάνει δύσκολο να δεις το δάσος έναντι των δέντρων. Η μοναδική ικανότητα της «Επικοινωνίας» φέρνει δομή στις συνομιλίες, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να επικεντρωθούν στο θέμα. Η δομή που δημιουργείται από την ικανότητα της «Επικοινωνίας» καθιερώνει επίσης έναν βαθμό ασφάλειας, αυξάνοντας την πιθανότητα να εκφραστούν, να ακουστούν και να αξιολογηθούν δίκαια όλες οι ιδέες, μειώνοντας τις επιπτώσεις της εξουσίας της θέσης ή των εσωτερικών προκαταλήψεων ή των ατομικών κινήτρων. Με άλλα λόγια, αυξάνει την εμπιστοσύνη. Και όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης στο meeting room, τόσο πιο δημιουργική, καινοτόμα, δυναμική και αποτελεσματική θα είναι η επιχείρηση.

Μοναδική Ικανότητα #3: Βελτίωσης

Αυτή είναι η ικανότητα αφορά στο να γίνει μια επιχείρηση καλύτερη με τρόπο που δεν μπορούν εύκολα να την οδηγήσουν οι επιχειρηματίες από μόνοι τους.

Οι επιχειρηματίες εκτιμούν τη μοναδική ικανότητα της «Βελτίωσης» επειδή τους δίνει μια νέα ανεξάρτητη προοπτική, ευελιξία σε μοντέλα αξιολόγησης προσωπικού και ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού που συνήθως δεν έχουν.

Ο σύμβουλος λειτουργεί ως συνοδηγός στο ταξίδι της επιχειρηματικότητας, και όπως ο συνοδηγός σε ένα αυτοκίνητο, εντοπίζει και διακρίνει άλλα πράγματα από τον οδηγό, ενώ παράλληλα τον βοηθάει στη διαδρομή του, παρέχοντάς του επιπρόσθετη ασφάλεια και πληροφορίες.

Η επένδυση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες οδηγεί στην ανταπόκριση των βασικών προκλήσεων των επιχειρήσεων μέσω των τριών αυτών μοναδικών ικανοτήτων. Οι οραματιστές και αποτελεσματικοί επιχειρηματίες αξιοποιούν σοφά τους συμβούλους για να δημιουργήσουν αξία για τους οργανισμούς τους όπου η ανεξαρτησία και η ουδετερότητα είναι τα βασικά συστατικά της επιτυχούς συνεργασίας.

Προϋποθέσεις για Αποτελεσματική Συμβουλευτική

Για να θέσουμε το πλαίσιο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η κατάσταση του επιχειρηματία, κυρίως του Διευθύνοντος Συμβούλου, επηρεάζει έντονα την αξία που μπορεί να προσθέσει ένας σύμβουλος. Ρωτάω συχνά τους Διευθύνοντες Συμβούλους σε μια συνάντηση γνωριμίας, «τι σας κρατά άγρυπνους;» Αυτή η ερώτηση επιχειρεί να προσδιορίσει ότι υπάρχει ένα κενό ανάμεσα στο πού βρίσκεται η επιχείρηση και στο πού ο Διευθύνων Σύμβουλος επιθυμεί να είναι. Από την πείρα μου, όταν ένας Διευθύνων Σύμβουλος δεν βλέπει ένα κενό, δηλαδή δεν ξαγρυπνάει το βράδυ, η συνάντηση και η σχέση μας θα είναι σύντομη.

Είναι ειρωνικό ότι οι καλύτεροι Διευθύνοντες Σύμβουλοι αμφισβητούν τον εαυτό τους και βλέπουν πάντα ένα κενό. Ένας από τους καλύτερους πελάτες μου είχε αναφέρει: «Θα είμαστε αμείλικτοι στην επιδίωξή μας για την κορυφή. Δεν θα είμαστε ποτέ τέλειοι – αλλά στην πορεία θα επιτύχουμε την αναβάθμιση». Είναι μεγάλη ευλογία να έχεις πελάτες με αυτό το όραμα.

Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιούμε ένα διαγνωστικό εργαλείο που εντοπίζει και συγκεντρώνει τα ζητήματα που εμποδίζουν έναν εξαιρετικά ευθυγραμμισμένο, αποτελεσματικό οργανισμό – δηλαδή, ένα εργαλείο που προσδιορίζει ξεκάθαρα το κενό. Συνεχίζει να με συναρπάζει το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε αυτό το εργαλείο χρόνια τώρα και συνεχίζει να φέρει σταθερά αποτελέσματα όταν διαχωρίζουμε τις απαντήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου από την υπόλοιπη ηγετική ομάδα και το προσωπικό, ο Διευθύνων Σύμβουλος βλέπει τη γη στρογγυλή και τα στελέχη ως επίπεδη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό, αλλά αυτή η συνθήκη δημιουργεί πραγματικά προβλήματα για την επιχείρηση. Χωρίς τη δυνατότητα να δει κανείς ξεκάθαρα τις αιτίες της μη ικανοποιητικής απόδοσης, δεν μπορεί να τις διορθώσει. Το κενό δεν θα κλείσει.

Αξιολόγηση της συνεργασίας με τον Σύμβουλο

Στο τέλος, για να αξιολογήσετε εάν θα λάβατε γιατροσόφια ή πραγματική αξία από την συνεργασία σας με τον σύμβουλο, εξετάστε εάν λάβατε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

  1. Νέες πληροφορίες σχετικά με τις αιτίες των μη ικανοποιητικών συνθηκών, δηλαδή σαφήνεια σχετικά με το κενό
  2. Ευθυγράμμιση ομάδας/οργανισμού σε στρατηγική, ατζέντα ή λύση
  3. Αυξημένο ηθικό που προκύπτει από το ότι το προσωπικό βλέπει ότι η ηγεσία κατανοεί και αντιμετωπίζει πραγματικά ζητήματα
  4. Μεγαλύτερη βεβαιότητα βάση σχεδίου δράσης που έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση του σχεδίου έναντι της σκέψης για αυτό
  5. Εργαλεία που επιτρέπουν σε άτομα/ομάδες να είναι πιο αποτελεσματικά με λιγότερο χρόνο
  6. Λύθηκε ένα πρόβλημα
  7. Μια διαδικασία βελτιώθηκε
  8. Μια στρατηγική ανάπτυξης που εφαρμόστηκε αποτελεσματικά
  9. Βελτιωμένη συνεργασία που οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις
  10. Τοποθετήθηκαν οι κατάλληλοι εργαζόμενοι στις κατάλληλες θέσεις

Οι συμβουλευτικές μεθοδολογίες και τα εργαλεία μιας εταιρείας συμβούλων είναι σημαντικά, αλλά δεν επαρκούν από μόνα τους. Αντίθετα, αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η αντιληπτή αξία που δημιουργείται από τον σύμβουλο στο μυαλό του πελάτη σε κάθε αλληλεπίδραση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη δέσμευση. Η αξία δεν είναι κάτι που δημιουργείται από ένα συμβουλευτικό εργαλείο, είναι μια κρίση που γίνεται στο μυαλό του πελάτη με βάση την εμπειρία της συνεργασίας με τη συγκεκριμένη εταιρεία συμβούλων. Η επιτυχία ενός καλού συμβούλου κρίνεται εάν στο δίπολο “to be effective” or “to be nice” στη συνεργασία του με τον επιχειρηματία και τα στελέχη της εταιρίας να καταφέρει “both and more”. Δηλαδή, να είναι συμβατός με την κουλτούρα και τις αξίες της επιχείρησης (to be nice) και ταυτόχρονα να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα (to be effective). Δεν είναι μόνο αυτό που κάνεις αλλά και ο τρόπος που το κάνεις!!!

Για να επιλέξουμε όμως τον κατάλληλο Σύμβουλο Επιχειρήσεων τι λαμβάνουμε υπόψη και τελικά ποια είναι τα πιο σημαντικά κριτήρια που θα πρέπει να αξιολογούμε στη διαδικασία επιλογής;

Δύο από τους σημαντικότερους παράγοντες είναι: α) η Γνώση που διαθέτει ο σύμβουλος, β) οι εταιρείες που τον εμπιστεύονται. Γι’ αυτό ο καλύτερος τρόπος είναι να δούμε τυχόν αξιολογήσεις στη google και το πελατολόγιο τους από το web site της κάθε εταιρίας και σαφώς συστάσεις από εταιρίες που τις εμπιστευόμαστε.

Η UPGRADE συμβάλει στην ανάπτυξη εργαζομένων και επιχειρήσεων με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μέσος όρος επιτυχίας σε προγράμματα ΕΣΠΑ φτάνει το 92%, ενώ περισσότερα από 20,000 άτομα έχουν εκπαιδευτεί μέχρι σήμερα. Τα σεμινάρια της UPGRADE έχουν πραγματοποιηθεί για περισσότερες από 5,000 ώρες, ενώ έχουν υλοποιηθεί 1,000 επενδυτικά έργα. Επιπλέον, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1,500 σεμινάρια, ενώ 2,500 θέσεις εργασίας έχουν καλυφθεί μέσω των δράσεων της εταιρείας. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν μόνο μια μικρή γεύση του πώς η UPGRADE συμβάλει στην ανάπτυξη εργαζομένων και επιχειρήσεων και επιβεβαιώνουν την αφοσίωσή της στην παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τέλος, μην ξεχνάτε, ειδικά όσοι εμπιστεύεστε μη οργανωμένα γραφεία συμβούλων για επενδυτικά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ) ότι ισχύει ότι το φθηνό μπορεί να σας βγει ακριβό με κίνδυνο να χάσετε την υψηλή επιδότηση για να γλιτώσετε μια μικρή διαφορά αμοιβής του γραφείου  συμβούλων.

Η πίκρα της κακής ποιότητας παραμένει πολύ καιρό αφότου ξεχαστεί η γλύκα της χαμηλής τιμής. – Βενιαμίν Φραγκλίνος