• +30 2311 2023 75
+30 2311 2411 36
info@upgrade.edu.gr

«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

«Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη»

Σκοπός της δράσης είναι η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες.

Μέσω της δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:

 

 • Στον αγροδιατροφικό τομέα
 • Στον τομέα τουρισμού – πολιτισμού.
 • Στον τομέα υλικών (πλαστικών – ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών.
 • Στον τομέα χημικών, φαρμάκων και υγείας.
 • Στον τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών.
 • Στον τομέα ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ)

 

Η δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000 ευρώ. Προβλέπεται όμως και η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό 40% ή μεγαλύτερο με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 20.000€ έως 285.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων δύναται να ανέρχεται μέχρι 70%.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων είναι:

 • Η επιχείρηση δεν έχει ιδρυθεί πριν την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης.
 • Η επιχείρηση θα διαθέτει επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Το επενδυτικό σχέδιο δεν υποβάλλεται από δικαιούχο με επανέναρξη της επιχειρηματικής του δραστηριότητας.
 • Οι δικαιούχοι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.
 • Η επιχείρηση θα εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Στις επιλέξιμες δαπάνες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός ΤΠΕ / Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής
 • Μεταφορικά μέσα έως 15.000€
 • Λοιπός εξοπλισμός έως 6.000 €
 • Πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού  έως 10.000 €
 • Δαπάνες συμβουλευτικής, υποστήριξης και καθοδήγησης
 • Ψηφιακή προβολή

Χρόνος Υλοποίησης Έργων:  Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

 

Ηλεκτρονική Υποβολή: Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

 

Περίοδος Υποβολών

Έναρξη:   18 Φεβρουαρίου 2020

Λήξη:       30 Απριλίου 2020