Ιστολόγιο

«Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»

Ελληνική
Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
Κεντρική Μακεδονία 2014-2020
 
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ. Π. Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.
Read More

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών

Undefined

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών

Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Δικαιούχοι της Δράσης

Read More

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού

Undefined

Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού

Κεντρική Μακεδονία 2014-2020

Δικαιούχοι της Δράσης

  • -Κατηγορία Α. Υπό Ίδρυση: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, δηλαδή μετά τις 19/02/2019.

 

Read More